Це глибокий та системний курс з нейропсихології дитячого віку, що проводиться спеціалістами УАНП.  Декілька постулатів, на які спирається даний навчальний курс:

 • Нейропсихологія дитячого віку є практично орієнтованим напрямком
 • Ефективність практичного застосування методу нейропсихологічної корекції потребує знання її теоретичних аспектів
 • У своїй практичній діяльності спеціаліст повинен орієнтуватися на методи з науково доведеною ефективністю

Проходження курсу передбачає комплексну підготовку у галузі дитячої нейропсихології, що включає у себе:

 • знайомство із теоретичними основами нейропсихології дитячого віку;
 • оволодіння навичками проведення нейропсихологічного обстеження дитини;
 • оволодіння практичними методами нейропсихологічної корекції;
 • отримання знань щодо організації корекційного процесу;
 • формування навичок написання програм з нейропсихологічної корекції, що ураховують вікові та індивідуальні особливості дитини.

Програма курсу затверджена кафедрою психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).

Особливості курсу:

 • Структуроване та системне надання інформації
 • Теоретичне обґрунтування прийомів та методів
 • Робота із авторськими протоколами та посібниками
 • Робота із практичними кейсами
 • Перегляд відеозаписів занять із наступним аналізом особливостей застосування методу у роботі із різними групами дітей
 • Розгляд комплексів нейропсихологічних вправ з опорою на зону актуального та найближчого розвитку дитини
 • Робота із авторськими корекційно-розвивальними методиками
 • Надання базової літератури за матеріалами курсу
 • Надання базового набору стимульних матеріалів для проведення нейропсихологічного обстеження
 • Надання прикладів програм для роботи із різними групами дітей

МОДУЛЬ 1. Введення у нейропсихологію дитячого віку. Порушення психічного розвитку   

Перший блок:

 • історія нейропсихології;
 • базові концепції нейропсихології дитячого віку;   
 • анатомія та фізіологія нервової системи;
 • поняття вищих психічних функцій у нейропсихології;
 • фізіологічні основи психічної діяльності;
 • нейропластичність та її типи за Н. Дойджем;
 • етапи розвитку нервової системи дитини;
 • особливості розвитку вищих психічних функцій в онтогенезі;
 • вплив факторів середовища на розвиток психічного апарату дитини.

Другий блок:

 • поняття норми та патології у нейропсихології дитячого віку;
 • біологічні чинники та вплив середовища на розвиток патології у дитячому віці;   
 • концепція психічного дизонтогенезу;
 • проблема мінімальної мозкової дисфункції (ММД) у сучасній нейропсихології;
 • коморбідні розлади: класифікація та причини виникнення;
 • нейроендокринні захворювання;
 • поняття нейропсихологічного фактору, симптому, синдрому;
 • сучасні погляди на проблему нейропсихологічних синдромів у дитячому віці;

МОДУЛЬ 2. Методи нейропсихологічної діагностики та корекції

Перший блок:

 • принципи нейропсихологічного обстеження;
 • методи нейропсихологічного обстеження;
 • вимоги до процедури обстеження;
 • особливості якісної та кількісної оцінки результатів діагностики;
 • топічна та функціональна діагностика
 • принцип збору анамнезу;
 • принцип застосування методу спостереження;
 • особливості нейропсихологічного аналізу продуктів діяльності дитини;
 • бесіда із дитиною як метод нейропсихологічної діагностики;
 • тестова діагностика у нейропсихології дитячого віку;
 • додаткові методи обстеження;
 • особливості надання інформації за результатами обстеження батькам дитини;
 • принципи написання нейропсихологічного заключення.

Другий блок:

 • принципи нейропсихологічної корекції за Л.С. Цвєтковою;
 • сучасні моделі у нейропсихологічний корекції;
 • метод заміщуючого онтогенезу А.С. Семенович;
 • системна модель Т.В. Ахутіної, Н.М. Пилаєвої;
 • западні моделі корекції при порушеннях нервово-психічного розвитку;
 • проблемно-орієнтована модель у нейропсихологічний корекції;
 • принцип скафолдінгу у практиці дитячого нейропсихолога;
 • алгоритми побудови корекційного процесу;
 • континууми корекційних стратегій;
 • форми надання допомоги;
 • принципи організації середовища та підбір обладнання;
 • побудова взаємодії у тріаді «спеціаліст — дитина — батьки».   

МОДУЛЬ 3. Методи корекції першого функціонального блоку мозку

Перший блок

 • енергетичний тонус та нервова діяльність;
 • теорії Н.А. Бернштейна та Дж. Айріс: особливості практичного застосування;
 • поняття та види атаксії;
 • диспраксія та порушення сенсорної інтеграції;
 • гіперкінези: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • аутостимуляції: причини виникнення, класифікація, корекція;
 • методи стабілізації енергетичного тонусу дитини: загальні рекомендації для батьків;

Другий блок

 • принципи стимуляції краніальних нервів у роботі із дитиною;
 • особливості застосування дихальних вправ;
 • методи сенсорної стимуляції та сенсорної інтеграції у практиці дитячого нейропсихолога;
 • методи покращення білатеральної інтеграції;
 • мозочкова стимуляція та координаційна гімнастика;
 • алгоритм побудови групового заняття з нейрогімнастики.       

МОДУЛЬ 4. Методи корекції третього функціонального блоку мозку

Перший блок

 • нейрофізіологічні основи вольової сфери дитини;
 • програмування діяльності та інтелектуальний розвиток дитини;
 • середовище та довільна регуляція;
 • функціональна та фізіологічна несформованість третього функціонального блоку при РАС, СДУГ, шизофренії та інших розладах;
 • методи корекції та абілітації третього функціонального блоку: загальні рекомендації;

Другий блок

 • особливості побудови корекційного процесу із дітьми, що мають складнощі довільної регуляції;
 • додаткові матеріали та обладнання;
 • методи розвитку імпульс-контролю у дитини;
 • вправи для розвитку довільної уваги;
 • нейропсихологічні методи розвитку саморегуляції та самоорганізації.

МОДУЛЬ 5. Методи корекції другого функціонального блоку мозку. Труднощі  навчання

Перший блок

 • нейропсихологічні механізми сприйняття, мислення та мови: загальна характеристика;
 • порушення сприйняття у дитячому віці: класифікація, нейрофізіологічні механізми
 • порушення мови та мовлення;
 • мозкові механізми читання, рахунку, письма;
 • складнощі навчання: дислалія, дисграфія, дискалькулія;
 • просторові уявлення та їх формування в онтогенезі;

Другий блок

 • схема та образ тіла;
 • методи розвитку зорового сприйняття та оптико-просторових уявлень;
 • методи розвитку аудіального сприйняття;
 • міжмодальний перенос та комбінаторні навички;
 • методи розвитку квазіпросторових уявлень;
 • додаткові методи при роботі із навиками читання, рахунку, письма;
 • пам’ять: нейрофізіологічні механізми, порушення, методи корекції.

МОДУЛЬ 6. Нейропсихологія емоційної сфери та психосоматичні розлади 

Перший блок

 • теорії емоцій  у сучасній нейрофізіології;
 • погляд нейропсихології на будову емоційних процесів;
 • теорія «триєдиного мозку» П. Макліна;
 • емоційно-рівневий підхід В.В. Лебединського та його застосування у нейропсихологічній корекції;
 • «соматичні маркери» А. Дамасіо;
 • активність мозку за замовчуванням ( DMN ) та її вплив на емоційний стан дитини;
 • модель свідомості (theory of mind);

Другий блок

 • депресія та тривожні розлади у дитячому віці;
 • патологічна агресія: причини та методи корекції;
 • нейрофізіологічні механізми психосоматичних розладів;
 • психосоматичні розлади: класифікація та методи корекції;
 • профілактика емоційних розладів у дитини;
 • методики розвитку емоційного інтелекту;
 • робота із сімейною системою у рамках нейропсихологічної корекції.

Ведучий програми:

Владислав Князєв – медичний психолог, нейропсихолог, автор методики «Соціально-емоційний конструктор», ігрової платформи «Нейротвістер», посібників з дитячої психології, президент УАНП.

Після завершення курсу ви отримаєте сертифікат інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії “Я” та Української асоціації нейропсихології.

Реєстрація та довідка: 093 908 31 24, 067 970 62 64, 095 43 19 538

Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці (6-ти модульний курс для спеціалістів). Тренінг в ХАРКОВІ

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *