Публікації

та програми

Вплив хронотипу на функціональні зв’язки людського мозку

Як відомо, лише у США майже 70 мільйонів людей страждають від порушень сну, що перешкоджають нормально функціонуванню організму та мають потенційно негативний вплив на здоров’я та самопочуття. Часто причиною цього є соціальні вимоги, наприклад, графік роботи або навчання, які суперечать

Read More

Роль скроневої частки кори головного мозку у прийнятті рішень 

Вважається, що медіальна ділянка скроневої частки кори головного мозку відіграє важливе значення для декларативної та довготривалої пам’яті, але майже нічого не відомо про її роль у бінарних рішеннях та метакогніції.  Дослідники з Університетської лікарні Бонну в Німеччині, А. Унру-Пінейро, М.

Read More

Обробка соціальної інформації у дітей з РАС

РАС (розлад аутистичного спектра) – розлади нервової системи, що характеризуються порушенням соціальної взаємодії, вербальної та невербальної комунікації, а також обмежене і повторюване коло інтересів і занять В МКБ-11 ми можемо знайти наступний опис: Розлад аутистичного спектра характеризується стійким дефіцитом здатності

Read More