Автор статті про роль системи дофаміну у мовленні та заїканні Per A. Alm (2021) говорить, що широке та детальне розуміння фізіології церебрального дофаміну має важливе значення для розуміння ряду захворювань людини. Одна з основних функцій дофаміну, на думку автора, стосується базальних гангліїв та навчання та виконання автоматизованих послідовностей рухів.

Заїкання — це розлад мовлення, який за гіпотезою Per A. Alm, пов’язаний з функціями базальних гангліїв і дофаміну.

Вважається, що дофамінова система причетна до заїкання, зокрема внаслідок фармакологічних впливів та через теоретичні зв’язки між заїканням і базальними гангліями (Wu et al., 1997; Maguire et al., 2002; Alm, 2004; Chang and Guenther, 2020; Jenson et al., 2020).

Хто розглянув можливі зв’язки між заїканням і автоматизацією?

Можливі зв’язки між заїканням і автоматизацією розглянули Smits-Bandstra та De Nil у 2007 році. Дослідники дійшли висновку, що дорослі, які заїкаються, мають тенденцію демонструвати дефіцит у навчанні стукати пальцями та нісенітницю у послідовності складів.

Які джерела дофаміну у мозку?

Стовбур мозку та прилеглі ділянки містять мережу взаємопов’язаних ядер, яку іноді називають ретикулярною формацією. Дана структура виробляє нейромодулятори дофамін, серотонін, норадреналін, ацетилхолін та гістамін.

Ці ядра проходять до більшості частин головного мозку, включаючи кору головного мозку та базальні ганглії. Дофамін головним чином виробляється двома з цих ядер у середньому мозку: substantia nigra pars compacta (SNc) і ventral tegmental area (VTA). Окрім цих джерел у середньому мозку, дофамін також виробляється нейронами в гіпоталамусі, що проектується до гіпофіза через туберо-інфундибулярний шлях. Дофамін у гіпофізі пригнічує секрецію пролактину, який бере участь у гормональній системі.

Смугасте тіло як головна мішень для дофаміну

Базальні ганглії складаються з набору структур сірої речовини, найбільшою з яких є смугасте тіло. Смугасте тіло отримує вхідні дані від більшості частин кори головного мозку та проектується опосередковано до лобової частки та ядер стовбура мозку. Ці петлі базальних гангліїв можуть модулювати лобову кортикальну активність і відігравати фундаментальну роль у мотивації, увазі, автоматизації поведінки та ініціації рухів.

Прямі та непрямі шляхи від смугастого тіла відіграють взаємодоповнюючі ролі в ініціації та виконанні послідовностей дій. Встановлена ​​модель полягає в тому, що активація прямого шляху гальмує рухову поведінку, тоді як непрямий шлях пригнічує рухову активність (Grillner and Robertson, 2016). Активація нейронів у прямому шляху є важливою для ініціації послідовності.

Щодо непрямого шляху була показана інша динаміка: належний рівень активації у нейронах непрямого шляху був необхідний для продовження вивченої послідовності; як надмірна, так і недостатня активація нейронів у непрямому шляху призводили до переривання поточної послідовності.

Проекції дофаміну. Де спостерігається найвища щільність дофамінергічних волокон?

Найвища щільність кіркових дофамінергічних волокон у людей була зареєстрована в первинних і вторинних моторних областях і в передній поясній корі (ACC), з меншою щільністю волокон у префронтальних областях.

Що регулює вивільнення дофаміну?

Система дофаміну середнього мозку та базальні ганглії є ключовими частинами «осі дії», які ініціюють мотивовану поведінку. Фазова передача сигналів дофаміну виникає, коли конвергентні вхідні дані з різних областей мозку демонструють достатню синхронність.

Автоматизація мовленнєвої моторики

Відповідно до моделі GODIVA, фрагментація є основою для автоматизації частих послідовностей мовних рухів, таких як склади.

Вивчення послідовностей на основі зворотного зв’язку

Навчання зазвичай відбувається через модифікації синаптичної мережі, такі як посилення або послаблення синапсів або скорочення, що також можна описати як нейропластичність.

Щоб навчитися та автоматизувати дії, процес має керуватися певним типом зворотного зв’язку, що дозволяє закріплювати та вивчати лише ті дії, які наближаються до мети, тоді як дії, які не наближаються до мети, не вивчаються. Цей принцип був названий навчанням з підкріпленням.

Основною функцією дофамінової системи та базальних гангліїв є підтримка підкріпленого навчання в мозку шляхом оцінки зворотного зв’язку.

Огляд зроблено за дослідженням Per A. Alm (2021). The Dopamine System and Automatization of Movement Sequences: A Review With Relevance for Speech and Stuttering

Дофамін за заїкання (частина 1)

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *