Заїкання у дітей дошкільного віку

Anderson (2007) виявив, що заїкання у дітей дошкільного віку, як правило, можна було спостерігати частіше для слів які менше зустрічалися у мові або слів із незвичайною фонологічною складовою. Це означає, що у словах з меншим ступенем моторної автоматизації діти заїкалися частіше, а погана автоматизація мовних моторних послідовностей сприяє заїканню.

Деавтоматизація мовлення

Проте Bloodstein і Bernstein-Ratner (2008) заявили: «Практично будь-яка зміна, яка може бути внесена в те, як людина зазвичай розмовляє, може призвести до значного покращення або по суті вільного мовлення для більшості людей, які заїкаються, за умови, що ця зміна не втратить новизну». Per A. Alm говорить, що це свідчить про те, що заїкання, зокрема, заважає спробі використовувати автоматизований режим мовлення, а деавтоматизація мовлення має властивість зменшувати симптоми заїкання.

Чому заїкання зустрічається частіше у словах із низьким ступенем автоматизації?

Автор статті говорить, що одне з тлумачень полягає в тому, що ризик заїкання високий, коли мовець намагається говорити в «автоматизованому режимі», але послідовності рухів погано автоматизовані. Під час розмови новим способом застосовується вищий рівень свідомого контролю та частково оминаються механізми для виконання фрагментами.

Два протилежні режими продукування мовлення: автоматизований режим та неавтоматизований

Заїкання в першу чергу пов’язане з автоматизованим режимом. У цьому режимі ризик заїкання вищий к словах із погано автоматизованими руховими послідовностями. Це узгоджується зі спостереженнями про те, що люди, які заїкаються, мають тенденцію вільно вимовляти завчені слова чи фрази, наприклад, коли лаються.

Дослідження з вивчення нових рухових послідовностей у мовленні

У недавньому дослідженні поєднували тренінг мовленнєвої моторики нових фонетичних послідовностей і візуалізації мозку (fMRI). Masapollo et al. (2021) виявили вказівки на те, що люди, які заїкаються, не відрізняються від людей, які зазвичай вільно володіють мовою щодо здатності вивчати нові мовленнєві моторні послідовності, але демонструють порушення у виконанні вивчених послідовностей.

Крім того, вони спостерігали зв’язок між високим рівнем «розривів», що виникають у мовленні під час сканування та низькою активацією ділянок базальних гангліїв зліва.

Ситуаційна мінливість заїкання

  1. Припускається, що ініціація кожного субруху в руховій послідовності може бути пов’язана із запуском специфічних дофамінових нейронів у substantia nigra pars compacta (SNc).
  2. Згідно з міркуваннями Beeler and Dreyer (2019), передача сигналів дофаміну відбувається, коли конвергентний вхід до SNc від різних частин мозку демонструє достатню синхронність і «консенсус». Отже, передачу сигналів дофаміну можна описати як динамічну та змінну залежно від конкретної ситуації та внутрішнього стану людини. Автор дослідження припускає, що динаміка передачі сигналів дофаміну від SNc і VTA під час мовлення є основною нейронною основою ситуаційної мінливості заїкання.

Заїкання як можливий наслідок порушення регуляції базальних гангліїв. Гетерогенність симптомів: як гіпер- так і гіпо-

Хоча зрозуміло, що багато випадків заїкання включають підвищений рівень м’язової напруги, також повідомлялося, що моменти заїкання можуть демонструвати знижений або нормальний рівень м’язової активності.

Моторні розлади базальних гангліїв можуть бути пов’язані з надмірним напруженням, як при дистонії, треморі, а також з відсутністю підвищеної напруги або коконтракції, як у випадку застигання ходи.

Два гіпотетичні механізми базальних гангліїв, що пов‘язані із заїканням: нейронні коливання та застигання ходи

У відносно нещодавніх моделях симптоми деяких рухових розладів (наприклад, застигання ходи і тремор) пов’язувались із порушеннями коливальних властивостей ланцюгів базальних гангліїв. Коливальні порушення базальних гангліїв обговорювалися у зв’язку із заїканням рядом авторів (наприклад, Etchell et al., 2014; Mersov et al., 2016; Saltuklaroglu et al., 2017; Chang and Guenther, 2020; Jenson et al., 2020).

Розглядаючи симптоматику застигання ходи, можна сказати, що сім характеристик застигання ходи також є характеристиками заїкання (див. у каруселі). Таким чином, на думку автора статті, паралелі між заїканням і характеристиками застигання ходи при хворобі Паркінсона видаються багатообіцяючими для подальших досліджень.

Заїкання як нездатність ініціювати або підтримувати виконання автоматизованого фрагменту

За результатами Tecuapetla et al. (2016), активація прямого шляху, включаючи рецептори D1, необхідна для того, щоб ініціювати послідовність дій. Крім того, для продовження виконання послідовності необхідна безперервна збалансована активація непрямого шляху. Занадто низька або занадто висока активація непрямого шляху призвела до припинення послідовності. Запуск непрямого шляху регулюється інгібуючими рецепторами D2.

Якщо говорити про заїкання, повторення частини слова без м’язової напруги може відбуватися, коли послідовність правильно ініціюється прямим шляхом, але непрямий шлях є або гіпо-, або гіперактивним, що призводить до припинення послідовності та моторики м’язів. Якщо послідовність припиняється передчасно, для неї не буде кінцевого сигналу, що може призвести до перезапуску невдалої послідовності. Явним симптомом цього може бути повторення частини слова.

Основні моменти статті:

Центральним механізмом автоматизації послідовностей рухів є злиття ізольованих рухів у «фрагменти», які можна виконувати як одне ціле. У свою чергу, ці фрагменти можна використовувати як цеглинки у більш довгих фрагментах. Основним принципом навчання для цієї автоматизації є навчання з підкріпленням із перервним вивільненням дофаміну як сигналу навчання.

Стосовно заїкання автором було запропоновано, що динаміка передачі сигналів дофаміну є головною основою ситуаційної мінливості заїкання.

Огляд зроблено за дослідженням Per A. Alm (2021). The Dopamine System and Automatization of Movement Sequences: A Review With Relevance for Speech and Stuttering

 

Дофамін та заїкання (частина 2)

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *