Автор

Ліва півкуля

Права півкуля

Джексон (1864—1876) Прояв (вираження) Сприймання
Слухо-артикуляторна Ретино-окулярна (ретина-сітківка)
Та, що доказує та планує Зорово-образна
Творче використання мовлення Автоматичне використання слів
Вейсенберг, Мак-Брайд(1935) Лінгвістична Візуальна і кінестетична
Андерсон (1951) Сторож, хранитель Виконавець
Хамфрі, Зангвілл (1951) Символи, висказування Зорові образи, уява
МакФі, Персі (1952) Виховання та навчання по типу споріднення, зв’язків Виховання та навчання по типу кореляцій між частинами
Мілнер(1958) Вербальна Невербальна, перцептуальна
Семмес, Тойбер (1960) Дискретна Диффузна
Зангвілл (1961) Символічна Зорово-просторова
Екаєн (1963) Лігнвістична Превербальна
Боген, Газзаніга (1966) Вербальна Зорово-просторова
Леві-Агресті, Сперрі(1968) Логічна, аналітична Перцептивна, синтетична
Боген (1969) Плануюча, аналітичний процесор відносин між дискретними поняттями Аналоговий опис світу, цілісний синтетичний процесор
Леві (1976)

Має у своєму розпорядженні просторову інформацію у часі

Має у своєму розпорядженні часову інофрмацію в просторі

Корсакова, Московічюте, Сімерницька (1978) Відтворення довільне, відстрочене Впізнавання. Довільне, неопосередковане відтворення
Доброхотова, Брагіна(1977) Суттєвий підкірково-кірковий зв’язок з базальними ядрами Суттєва підкірково-кірковий зв’язок з гіпоталамо-деенцифальними системами
Голдберг, Коста (1981) Унімодальна кодова система Інтермодальна кодова ситсема
Ротенберг(1995) Однозначний контекст Багатозначний контекст

Автори

Ліва півкуля

Права півкуля

 за Біанкі (1985) Індуктивна обробка Дедуктивна обробка
Сприймання абстрактних ознак Сприймання абстрактних ознак
Послідовна (суксцесивна) обробка Одночасна (симультання) обробка
Переважно характерний аналіз Переважно синтез
Сприйняття часу Сприйняття простору
за Грюссером

(1987)

Усне мовлення, читання, письмо, рахування Метафоричний сенс мовлення
Вербальне мислення Почуття гумору, емоційне забарвлення та

Чувство юмора, эмоциональная окраска и вимова усного мовлення

Назви та класифікації Просторові уявлення та координати, утворення “гештальтів”
Розуміння метру прози та поезії, ритму музики Звуковисотні співвідношення, тембр та гармонія в музиці
Інтерпретація міміки та жестів Розпізнавання міміки, жестів та обличь
Права частина простору Ліва і права частини простору
за Леушиною (1982) Краще аналізуються стимули:
вербальні, знайомі, ті, що легко відрізняються невербальні, незнайомі, ті, що важко розрізняються
Краще виконуються завдання на
  • оцінку часових відносин,
  • встановлення схожості та ідентичності стимулів за назвами
  • вербальні (фонологічні) коди
  • оцінку просторових відносин
  • встановлення відмінностей та фізичної ідентичності предметів
  • образні (зорово-просторові) коди
Особливості процесів сприйняття
Аналітичне Синтетичне («гештальтне»)
Послідовне (сукцесивне) Одночасне (симультане)
Абстрактне, узагальнююче, інваріативне Конкретне, варіативне
Розвиток поглядів на функції та особливості роботи півкуль мозку

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *