Поточний систематичний огляд є першим, у якому розглядається зв’язок об’єму мозку зі змінами пори року чи світлового періоду у людей. У систематичному огляді авторами Naif A. Majrashi та Ali S. Alyami були розглянуті та узагальнені всі попередні дослідження, що вивчали зв’язок між змінами сезону або фотоперіоду та об’ємом мозку. Попередні дослідження (Majrashi et al., 2020; Miller et al., 2015) виявили значну кореляцію між фотоперіодом і загальним обсягом зони гіпокампу та підполя гіпокампу з поправкою на вік і загальний об’єм мозку у великій когорті населення.

Було виявлено, що об’єми гіпокампу та підполя гіпокампу були більшими протягом літнього сезону (довші дні фотоперіоду) і меншими протягом зимового сезону (коротші дні фотоперіоду).

Також були виявлені статеві відмінності, які були обмежені лівою стороною, у зв’язку фотоперіоду з об’ємом підполя гіпокампу, причому у жінок спостерігається більша частота змін порівняно з чоловіками. Крім того, було виявлено, що зубчаста звивина (DG) і субполе гіпокампу CA1 в обох півкулях мають найвищу частоту змін. Ці дослідження показали, що 0,7% варіації об’єму гіпокампу пояснюється варіаціями фотоперіоду в день сканування.

Крім того, попереднє дослідження (Majrashi, Ahearn & Waiter, 2020) продемонструвало, що фотоперіод був негативно пов’язаний зі зниженим настроєм і ангедонією у жінок, але не у чоловіків, де більший фотоперіод був пов’язаний зі зменшенням показників зниженого настрою та ангедонії. Крім того, це дослідження виявило, що об’єми субструктури стовбура мозку повністю опосередковують сезонність симптомів депресії у жінок, але не у чоловіків, що свідчить про те, що фотоперіод може бути важливим фактором навколишнього середовища, який слід враховувати під час вивчення об’ємів мозку. Автори зазначають, що це дослідження закладає основу для подальшого вивчення зв’язку між сезоном і об’ємом мозку, оскільки ця концепція мало досліджена.

Також, у попередньому дослідженні Pantazatos (2014) вивчалися ефекти сезону народження (SOB) на обсяг людського мозку. Дослідження виявило, що деякі змінні навколишнього середовища (температура та вологість) були пов’язані зі змінами в структурі людського мозку, і це зберігалося в дорослому віці. Це дослідження також виявило, що загальний вплив SOB був більшим на чоловіків, ніж на жінок у лівій верхній скроневій звивині, демонструючи зменшений об’єм сірої речовини влітку чи навесні порівняно з народженням взимку чи восени. Змінні, такі як фізична активність і тривалість сну, були пов’язані зі змінами об’єму гіпокампа.

Результати цих попередніх досліджень покращують наше розуміння морфології гіпокампа та стовбура мозку та припускають, що гіпокамп та стовбур мозку можуть бути важливим нейронним субстратом у патофізіології сезонних розладів настрою. Ці відкриття вказують на докази, що підтверджують роль фотоперіоду в структурній пластичності мозку.

Naif A. Majrashi та Ali S. Alyami виявили, що дві області мозку, включаючи гіпокамп і стовбур мозку, пов’язані зі змінами сезону та світлового періоду. Стовбур мозку контролює життєво важливі функції організму, такі як процеси сну та неспання, артеріальний тиск (Brennan et al., 1982), частоту серцевих скорочень, серцеву та дихальну діяльність (Kristal-Boneh et al., 2000), тоді як гіпокамп відповідає за формування і відновлення пам’яті та управління емоційними процесами відповідно. Було припущено, що зменшення об’єму мозку, включаючи гіпокамп, протягом зими, може бути результатом зниження потреби в просторовій пам’яті під час поведінки пошуку їжі (Pyter, Reader & Nelson, 2005).

Отже, ці докази підтверджують думку про те, що на функції мозку також впливають пори року. Це може свідчити про те, що функції гіпокампа та стовбура мозку можуть бути більш вразливими до сезонних відмінностей, і що їхні функції можуть бути порушені взимку та покращені влітку.

У всіх дослідженнях використовувався перехресний дизайн МРТ, і первинні аналізи були значущими для всіх досліджень.

Огляд зроблено за дослідженням Naif A. Majrashi, Ali S. Alyami (2022). A systematic review of previous MRI studies demonstrating the relationship between season and brain volume

Зв’язок між змінами сезону, або фотоперіодом, та об’ємом мозку

You May Also Like

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *