Наукові дослідження взаємодії вчителя та учня

Ідея про те, що нейронаука може інформувати та потенційно впливати на освіту, викликає суперечки та відкриті дебати (Ansari et al., 2012). Meirieu (2018) стверджує, що нейронауковий підхід міг би лише візуалізувати існування людини через діяльність мозку та образ розуму, але

Мозок дитини vs. мозок дорослого

Дитячий мозок перетворюється на мозок дорослого в підлітковому віці через сенситивний період швидкого дозрівання та адаптації, що робить людину когнітивно більш здатною, хоча й емоційно вразливою. Таким чином, відмінності у функціональній структурі кори головного мозку між дорослими та дітьми перед

Підтримка та залучення дітей у процес реабілітації члена родини з черепно-мозковою травмою

Наслідки набутої черепно-мозкової травми (ЧМТ) непередбачувані та можуть миттєво змінити життя пацієнта та його близьких. Хоча фізичні недоліки можуть призвести до значної інвалідності, найбільш травматичними вважаються зміни в емоційному контролі, поведінці та когнітивних здібностях, про які діти та сім’ї повідомляють.

Комплексне дослідження процесу алостазу

У нейронауках зростає консенсус щодо того, що прогрес у розумінні природи розуму та поведінки має починатися з серйозного розгляду еволюції та розвитку людського мозку. Ця перспективна стаття розширює гіпотези, знайдені в попередній роботі авторів, які припускають, що однією з основних

Зв’язок між змінами сезону, або фотоперіодом, та об’ємом мозку

Поточний систематичний огляд є першим, у якому розглядається зв’язок об’єму мозку зі змінами пори року чи світлового періоду у людей. У систематичному огляді авторами Naif A. Majrashi та Ali S. Alyami були розглянуті та узагальнені всі попередні дослідження, що вивчали

Нейропсихологія та епілепсія (частина 2)

Показання та очікування для нейропсихологічного оцінювання в рутинній допомозі при епілепсії були прописані експертами відібраними Міжнародною лігою проти епілепсії (ILAE) у 2015. У більш пізньому звіті ELAE показання для нейропсихологічного оцінювання спрямовані на перед- та після хірургічне втручання. У дітей

Нейропсихологія та епілепсія (частина 1)

Нейропсихологічна оцінка вже давно відіграє важливу роль у лікуванні когнітивних ускладнень епілепсії у дорослих та дітей. Історично нейропсихологічні оцінки використовувалися для допомоги в ідентифікації зони епілептогенного початку. Оскільки ця роль була замінена на більш досконалі електрографічні та візуалізаційні методи, нейропсихологічні

Пояснення результатів нейропсихологіного оцінювання, або нейропсихологічний зворотний зв`язок

Нейропсихологічне оцінювання (NPA) оцінює когнітивні показники пацієнта та може дати уявлення про когнітивні сильні та слабкі сторони (Lezak et al., 2012). У дослідженні авторів Gruters et al. пояснення результатів нейропсихологічного оцінювання пацієнтам і членам сім’ї визначається як нейропсихологічний зворотний зв’язок.

Нейробатьківство: міфи та переваги

Macvarish був одним із перших, хто ввів термін «нейробатьківство» як загальну концепцію, яка описує, як практики виховання дітей все більше залежать від нейронаукових висновків. Але багато вчених стверджують, що те, що в даний час представлено як нейронаука в засобах масової

ТОП-8 НЕЙРОМІФІВ

Термін «нейроміфи» був введений Аланом Крокардом, британським нейрохірургом, у 1980-х роках і згадувався як «ненаукове розумінням мозку в медичній культурі». Організація економічного співробітництва та розвитку визначає це як «хибні уявлення, породжені через неправильне розуміння, оманливий контент або неправильне цитуванням науково